Katalog - Przestrzenie

Przestrzeń stanowi ważny, składowy element w poszczególnych etapach mojej pracy, poczynając od inspiracji, przez samo tworzenie i eksponowanie obiektu. Od pewnego czasu dzieło stopniowo przestawało funkcjonować samodzielnie, coraz częściej jego charakter inspirowany był przez miejsca. Tworzenie a następnie wprowadzanie nowego trójwymiarowego elementu w obszar konkretnej przestrzeni, stało się tematem moich artystycznych poszukiwań. Katalog jest dokumentacją trzech indywidualnych wystaw, które miały miejsce w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu: "Przypływy odpływy" 2008, "Kształt" 2010 i "Przestrzenie" 2012.
Katalog - Przestrzenie