FETA
Projekt i wykonanie statuetki dla Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich FeTA - realizowana od 10 lat - to jedyny festiwal w Polsce, który pozwala w krótkich, 10-minutowych monodramach – zaprezentować młodym uczestnikom (15-20 lat) pełnię swoich umiejętności aktorskich, przy wykorzystaniu rozmaitych środków wyrazu i rekwizytów. Organizatorem Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich – FeTA jest Centrum Kultury AGORA, ul. Serbska 5A, 51-111 Wrocław.
FETA